C.V.

Zo. Dat ben ik dan – gecategoriseerd en op chronologische volgorde. Zoek je iets specifiek? Spring dan direct mijn werkervaring, opleiding, nevenactiviteiten, buitenlandervaring, onderscheidingen, talen, computervaardigheden of interesses en hobby’s.

 

Samenvatting

In 2019 afgestudeerd in luchtvaart- en ruimtevaarttechniek en wetenschapscommunicatie aan de Technische Universiteit Delft, en sindsdien werkzaam bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum — waar ik bijdraag aan het verduurzamen van de luchtvaart. Daarnaast freelance webontwikkelaar en fotograaf.

Kernkwaliteiten: analytisch, ondernemend, doortastend, oplossings- en resultaatgericht, (organisatie)sensitief, oog voor detail, (constructief) kritische houding.

Werkervaring

Onderzoeker / adviseur Duurzame luchtvaart, Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (Amsterdam)09/2019 - heden | 40 uur per week
Specialist op het gebied van duurzame luchtvaart, en daarin werkzaam als onderzoeker, adviseur en projectleider. Mijn onderzoeks- en advieswerk is primair gericht op het identificeren van oplossingen voor het verlagen van CO2-uitstoot en klimaatimpact, het bepalen van de mogelijke bijdrage daarvan en het geven van (beleids)advies over de bijbehorende uitdagingen. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in het terugdringen van geluidhinder, en in het bijzonder de rol van communicatie en community engagement daarbij. Ik werk voor een veelheid aan opdrachtgevers in de publieke en private sector, zoals verschillende Nederlandse ministeries, KLM, SkyTeam, en de Europese luchtvaartkoepels vertegenwoordigd in Destination 2050. Verder was en ben ik actief in verschillende Europese onderzoeksprojecten (o.a. PULSAR, ClimOP, TRANSCEND, ANIMA en GLIMPSE2050).

Bij het vormgeven van de luchtvaart van de toekomst ben ik overtuigd van de noodzaak van een totaalaanpak, waarin naast technische ook sociaal-maatschappelijke problemen én oplossingsrichtingen worden bekeken. Zodoende werk ik het liefst aan (beleids)advies en onderzoek dat beide perspectieven omvat.

Openbare rapportages waaraan ik heb meegewerkt zijn in de rapporten-repository van NLR opgenomen. Daarnaast zijn verschillende NLR-blogs van mijn hand. Die zijn ook gepubliceerd op deze website.


Programmaleider Klimaatneutrale luchtvaart, Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (Amsterdam)03/2023 - heden
Naast mijn inhoudelijk werk als onderzoeker / adviseur duurzame luchtvaart leid ik het onderzoeksprogramma Klimaatneutrale luchtvaart.


Freelancer / ondernemer, Bram Peerlings (Rotterdam)08/2013 - heden | 2 uur per week
Freelance webontwikkelaar en -hoster, data-analist, fotograaf, tekstschrijver en communicatieadviseur. Focus op advies, ontwerp, ontwikkeling en onderhoudswerkzaamheden aan (WordPress-)websites en -webapplicaties. Sinds 10/2016 als zelfstandig ondernemer.

Duurzaamheidsmanager (a.i.), KLM Royal Dutch Airlines (Amstelveen)07/2021 - 12/2021 | 24 uur per week


Studentassistent / mentor, Technische Universiteit Delft09/2012 - 01/2013, 02/2015 - 07/2015, 02/2018 - 07/2018 | 9 uur per week
Begeleiden van eerstejaars studenten in hun eerste en tweede ontwerpproject (ontwerp, productie en testen van een verstijfde doos-structuur). Daarnaast een mentor-functie om nieuwe studenten wegwijs te maken op de universiteit.

Stagiair, Reputatiegroep (Utrecht)10/2017- 01/2018 | 30 uur per week
Tijdens een viermaandse stage heb ik als volwaardig teamlid van de Reputatiegroep ervaring opgedaan met advieswerk. Daarbij heb ik gewerkt voor een aantal klanten in de zorg- en publieke sector, onder andere op het gebied van stakeholdermanagement, het schrijven van persberichten en bij het voorbereiden van (top)managers en bestuurders op mediaoptredens en crisissituaties. De gezamenlijke inzichten op dat laatste vlak heb ik gebundeld in een compleet nieuw crisisdraaiboek en een set basispresentaties, waarmee de Reputatiegroep haar dienstverlening op dit gebied verder kan uitbreiden.

Stagiair Controlling Flight Operations, KLM - Royal Dutch Airlines (Schiphol)09/2016 - 02/2017 | 40 uur per week
Tijdens een zesmaandse stage heb ik de vluchtplannen van KLM onderzocht. Naast enkele kleinere aanbevelingen heb ik aangetoond dat er in het terugdringen van het aantal en de omvang van ‘early arrivals’ een significante kostenbesparingsmogelijkheid aanwezig is. Daarnaast heb ik de toegevoegde waarde van manuele aanpassingen aan de vluchtplannen die door planningsoftware worden voorgesteld bepaald. Ten slotte heb ik de Python-modellen die voor het voorspellen en analyseren van brandstofverbruik van de gehele KLM vloot worden gebruikt verder ontwikkeld.

Opleiding

Science Communication / Communication Design for Innovation (MSc), Technische Universiteit Delft09/2015 - 09/2019 | 8/10
Dubbele graad (60 EC / één jaar extra), gecombineerd met Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Sterk multidisciplinair programma, uiteindelijk gefocust op het integreren van wetenschap, technologie en innovatie in de maatschappij. Vakken in communicatietheorie, journalistiek, marketing, corporate communications, strategie en design thinking. Naast het opdoen van communicatievaardigheden heeft deze opleiding me geholpen om na te denken over de maatschappelijke aspecten van techniek en innovatie. Ik ben me hierdoor nog bewuster geworden van de talloze verschillende perspectieven, stakeholders en belangen. Afstudeercijfer 9.0/10 (cum laude vanwege “buitengewone prestaties in het programma”).

Aerospace Engineering (MSc), Technische Universiteit Delft09/2014 - 09/2019 | 8/10
Dubbele specialisatie in de programma’s Flight Performance and Propulsion en Air Transport Operations om zo breed mogelijk te leren over luchtvaart(technologie). Vakken in enerzijds toegepaste aerodynamica, voortstuwingssystemen, ontwerpmethodes en optimalisatie, en anderszijds in veiligheid en de operationele aspecten van vliegtuigmaatschappijen (o.a. vloot- en netwerkplanning, onderhoud) en luchthavens. Afstudeercijfer 8.0/10.

Aerospace Engineering (BSc), Technische Universiteit Delft09/2010 - 05/2014 | 7.4/10
Hoog aangeschreven en bijzonder internationaal programma dat naast algemene ingenieursvakken vanaf dag één opleidt voor een carrière als luchtvaart- en/of ruimtevaartprofessional. Half-jaar (30 EC) minor Airport of the Future over de zakelijke kant van luchtvaart, en management en operaties van voornamelijk luchthavens. BSc-scriptie EuroFlyer: conceptueel ontwerp van een regionaal hybride-elektrisch vliegtuig voor 2035 met significant lagere CO2-, NOx– en geluidsemissies op basis van de ACARE-doelen. 10 weken full-time groepswerk met 10 studenten, beoordeeld met een 8.0/10 en bekroond met een tweede prijs in het bijbehorende symposium.

International Baccalaureate, English A2 Higher Level, osg Willem Blaeu (Alkmaar)09/2007 - 05/2010 | 6/7
Wereldwijd programma voor tweetalig onderwijs, met aandacht voor Engelse literatuur, media en cultuur en kritische reflectie daarop. Eén van beide eind-essays beoordeeld als ‘Excellent Performance’ (cijfer 7/7).

Gymnasium, osg Willem Blaeu (Alkmaar)09/2016 - 07/2010 | 7.8/10
Gecombineerd profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. Vakken in Nederlands, Engels, Latijn, biologie, wiskunde (B + D), natuurkunde, scheikunde en informatica. Profielwerkstuk over populatiedynamica (9/10), gepresenteerd in de vorm van een website.

Gymnasium, Anna van Rijn College (Nieuwegein)09/2014 - 07/2016

Nevenactiviteiten

Commissielid, D.S.V. Sint Jansbrug (Delft)09/2010 - heden
Tijdens mijn lidmaatschap van de studentenvereniging D.S.V. Sint Jansbrug heb ik me ingezet in tal van commissies. Zo was ik betrokken bij IT en webontwikkeling (2010 – 2019) en meerjarenbeleid (2016 – 2018). Eerder heb ik drie jaar opgetreden als persoonlijke coach van een huidig bestuurslid (2015 – 2018) en heb ik me ingezet voor de horecafunctie van de vereniging (o.m. barverantwoordelijke; 2011 – 2013), fotografie (2010 – 2013) en studiebegeleiding (2010 – 2011). Sinds 2013 zit ik in de redactie van een 6-jaarlijkse nieuwsbrief naar (voornamelijk) andere oud-leden.

Lid opleidingscommissie Science Education & Communication, Technische Universiteit Delft06/2016 - 09/2019 | 1 uur per week
Als studentlid van de opleidingscommissie heb ik bijgedragen aan het verbeteren van de onderwijsprogramma’s Science Education en Science Communication aan de TU Delft. In tweemaandelijkse vergaderingen heb ik met mede-commissieleden gevraagd én ongevraagd advies aan de opleidingscoördinatoren en onderwijsdirecteur gegeven. Daarnaast heb ik tussenevaluaties voor de verschillende vakken in het curriculum georganiseerd.

Lid van de Bewonerscommissie Michiel de Ruyterweg09/2014 - 03/2020 | 2 uur per week
Samen met drie anderen maakte ik deel uit van de bewonerscommissie van het gebouw waarin ik woonde. Daarin vertegenwoordigden we de belangen van huurders richting de verhuurder, controleerden we de jaarlijkse servicekostenafrekening en beheerden we een aantal gedeelde faciliteiten. Ik focuste op communicatie.


Voorzitter / bestuurslid, Stichting Festival Aangeschoten Wild (Delft)06/2013 - 07/2018 | 8 uur per week
Voorzitter (08/2014 – 07/2018) van een non-profit organisatie die ieder jaar het cultuur- en muziekfestival Festival Aangeschoten Wild organiseert, waar ieder jaar zo’n 1100 bezoekers op af komen. Samen met 6 anderen heb ik de organiserende commissies begeleid en me ingezet om lange-termijn verbeteringen binnen de organisatie en het festival door te voeren. Vóór mijn taak als voorzitter was ik algemeen bestuurslid.

(Adviserend) bestuurslid, Stichting Sociëteit Sint Jansbrug (Delft)09/2013 - 09/2015 | 2 uur per week
Adviserend (09/2014 – 09/2015) bestuurslid van een non-profit organisatie die drie Delftse grachtenpanden onderhoudt, aangemerkt als gemeentelijk of Rijksmonument. De stichting verhuurt twee van de panden aan een studentenvereniging en exploiteert de derde als studentenhuis.

Vice President, D.S.V. Sint Jansbrug (Delft)09/2013 - 08/2014 | 40+ uur per week
Bestuurslid van D.S.V. Sint Jansbrug, een Delftse studentenvereniging met bar en open restaurant, 700 leden en een jaaromzet van ongeveer €500,000. In mijn jaar als Vice President heb ik het meerjarige aankooptraject van een buurpand (dat het jaar na aankoop tot 16-persoons studentenhuis is verbouwd) succesvol afgerond. In dat project heb ik gewerkt aan marketing en communicatie, stakeholdermanagement en het opzetten van een fondsenwervingscampagne. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan in verschillende interne en externe betrekkingen, naast mijn rol als woordvoerder voor de vereniging.

Commissielid Fondsen & Horeca, Stichting Festival Aangeschoten Wild (Delft)06/2012 - 04/2013 | 6 uur per week
Als lid van een commissie van 9 heb ik ruim €7.000 (ruim €2.000 meer dan begroot) aan fondsen binnengehaald bij lokale en regionale overheden en cultuurinstellingen. Daarnaast heb ik (externe) cateraars en foodtrucks geboekt om invulling te geven aan het ‘food-court’ van het festival. Verder heb ik mijn collega-organisatoren geholpen met hun taken, bijvoorbeeld door het opzetten van een website t.b.v. online kaartverkoop en het werven van sponsoren.

Buitenlandervaring

Studiereizen / uitwisselingen2004 - heden
Studiereis (09/2018, 30 dagen) vanuit de opleiding Aerospace Engineering (TU Delft) naar de Verenigde Staten en Canada. Studiereis (10/2015, 3 dagen) vanuit de opleiding Wetenschapscommunicatie (TU Delft) naar het Verenigd Koninkrijk. Tijdens mijn middelbare schooltijd (2004 – 2007) drie uitwisselingsprogramma’s in het Verenigd Koninkrijk en Spanje van 5 tot 9 dagen per keer. Daarnaast studiereizen naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Onderscheidingen

Lid van verdienste, D.S.V. Sint Jansbrug (Delft)06/2017
Onderscheiding voor een brede, bijzondere en langdurige bijdrage aan studentenvereniging D.S.V. Sint Jansbrug en haar zusterorganisaties.

Talen

Nederlands Moedertaal
Engels Zeer goed / near native

Computervaardigheden

Basis CPLEX, JavaScript, OOP
Gevorderd Adobe Creative Suite, PHP, LaTeX, Python,
git, (My)SQL
Uitstekend Microsoft Office, MATLAB, WordPress, HTML, (S)CSS

Interesses / hobby’s

  • Corporate communicatie, inclusief merk, identiteit, reputatie en crisis
  • Fotografie, grafisch ontwerp, typografie, etc.
  • (Duurzame) luchtvaart
  • Muziek
  • Politiek
  • Strategie
  • (Nacht)treinen
  • Wandelen / hiking
  • Webontwikkeling