Festival Aangeschoten Wild (website)

Festival Aangeschoten Wild is een jaarlijks terugkerend muziek- en cultuurfestival in Delft, waar zo’n 1000 mensen op af komen. Van hard rock tot DJs, van jazz tot indie en van cabaret tot kunstexposities: creativiteit en kunst wordt in de breedste zin van het woord gevierd.

Iedere editie (sinds 2009) heeft een eigen dier en bijpassende uitstraling. Ook de website wordt daar ieder jaar op aangepast. Eéns in de zoveel jaar is het echter tijd voor een nieuwe basis.

Centraal staan de programmapagina en het blokkenschema. De informatie komt uit één database – en na het invullen van speeltijden wordt het blokkenschema automatisch gegenereerd.

Verder bevat de website een webshop voor tickets, consumptiemunten en merchandise, die gekoppeld is aan een webapplicatie voor data-analyse. Passend bij de internationale doelgroep is de gehele website tweetalig uitgevoerd.

Net ná en tussen edities door gaat de meeste aandacht uit naar de mediapagina, die is ontworpen om zo min mogelijk van de foto’s af te leiden. Een aparte teampagina geeft de organisatie smoel.

Naast de 2017-versie (die inmiddels is overgoten met een 2018-saus) heb ik meegewerkt aan de serie 201420152016 en de sites van 2012 en 2013.

Type Non-profit
Opdrachtgever(s) Stichting Festival Aangeschoten Wild
Partner(s) Eveline Beukers, Coosje Gispen, Jasper Bussemaker
Looptijd 09/2016 - 03/2017
Website www.aangeschotenwild.com