Gesprekstool ‘Anders organiseren’

In opdracht van Jonge Honden verzorgde ik de technische ontwikkeling van de gesprekstool ‘Anders organiseren’, van de VO-raad. Doel van de online tool is om het gesprek over het anders organiseren van onderwijs op een creatieve manier op gang te brengen en te ondersteunen.

De tool beschikt over enkele tientallen stellingen. Ze worden per twee weergegeven en vormen zo een te bespreken dilemma.

Type Commercieel
Opdrachtgever(s) VO-Raad, Jonge Honden
Partner(s) Anne Kamp
Looptijd 11/2020 - 12/2020
Website andersorganiseren.voortgezetleren.nl